Impressum NL

verantwoordelijk voor de inhoud: superrollo Hausautomatisierung GmbH
Buschkamp 7
D-46414 Rhede, Duitsland
info[at]superrollo-online.de
Bedrijfsleider: Ralf Kern / Rüdiger Schmidt / Holger Ruban
Handelsregister: Coesfeld HRB 17444
Btw-nr.: DE 268 034 142

Onze website wordt voortdurend uitgebreid en geüpdatet. Daarom zijn voor ons uw mening en constructieve suggesties van belang. Wij verontschuldigen ons voor eventuele fouten in de inhoud. Technische wijzigingen van producten zijn te allen tijde mogelijk. De prijzen zijn onder voorbehoud en komen overeen met de vermelding op de eerste pagina van de prijslijst op dat moment.

Juridische kennisgeving
Alle rechten voorbehouden. Alle logo's, bedrijfsbeletteringen en illustraties mogen door de gebruikers van dit informatieaanbod niet worden gebruikt voor eigen doeleinden van welke aard dan ook en zijn zonder beperking onderworpen aan de auteursrechten, beeld- en merkrechten van de eigenaars/bronnen.

Merken: De getoonde merken zijn geregistreerde merken (handelsmerken) van de respectievelijke fabrikanten en door hen beschermd. Het downloaden van de bestanden is voor eigen risico. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect het gevolg is van het downloaden of gebruiken van deze bestanden.

Wij hebben op onze webpagina’s links opgenomen met koppelingen naar andere pagina's op het internet. Voor deze links geldt: Wij verklaren uitdrukkelijk dat wij geen invloed hebben of kunnen hebben op het ontwerp en de inhoud van de gekoppelde webpagina's. Wij distantiëren ons daarom uitdrukkelijk van de inhoud van alle gelinkte pagina's die via onze webpagina's kunnen worden bereikt en nemen deze niet als onze inhoud aan. Dit geldt voor alle links op onze pagina's en de inhoud hiervan. Iedere aansprakelijkheid hiervoor wordt uitgesloten.

De inhoud van onze webpagina's is zorgvuldig samengesteld. Toch kunnen fouten en vergissingen niet worden uitgesloten. Hiervoor aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. In afzonderlijke gevallen zullen wij uw mening vragen. Wij stellen informatie over dergelijke fouten of vergissingen altijd op prijs.

Door gebruik te maken van dit informatieaanbod accepteert u de bovenstaande voorwaarden als wettelijk bindend.

Fotoverantwoording:
Deze website gebruikt foto's van www.fotolia.com.

Beeldmateriaal:
superrollo Hausautomatisierung GmbH

DISCLAIMER:

Aansprakelijkheid voor de inhoud
De inhoud van onze webpagina's is met de grootste zorg samengesteld. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Als dienstenaanbieder zijn wij volgens § 7, lid 1 van de Duitse telemediawet (TMG) verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met de algemene wetgeving. Volgens § 8 t/m § 10 van de Duitse telemediawet (TMG) zijn wij niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie te controleren of om omstandigheden te onderzoeken die wijzen op een illegale activiteit. Verplichtingen tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie volgens de algemene wetgeving blijven hiervoor onverminderd van kracht. De aansprakelijkheid hieromtrent is echter pas mogelijk vanaf het moment van kennisneming van een concrete rechtsinbreuk. Op het moment dat wij kennis nemen van een dergelijke rechtsinbreuk zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links
Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden met inhoud waarop wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen enkele garantie voor deze inhoud van anderen aanvaarden. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is altijd de betreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden op het moment van koppeling gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Op het moment van de koppeling was geen illegale inhoud herkenbaar. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter niet redelijk zonder concrete aanwijzingen voor een inbreuk. Op het moment dat wij kennis nemen van een rechtsinbreuk zullen wij deze links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrechten
De inhoud en de werken die door de exploitanten van deze webpagina's worden gecreëerd, zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor reproductie, bewerking, verspreiding en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze pagina zijn alleen toegestaan voor niet-commercieel privé-gebruik. Voor zover de inhoud van deze site niet door de exploitant is gecreëerd, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Met name de inhoud van derden wordt als zodanig aangeduid. Mocht u desondanks kennisnemen van een inbreuk op het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons daarvan op de hoogte te stellen. Op het moment dat wij kennis nemen van een rechtsinbreuk zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

 

 

Concept, vormgeving, implementatie en programmering
Fahrenheit GmbH
Lichtstr. 25
50825 Koeln, Duitsland
E-mail: info(at)agentur-fahrenheit.de
www.agentur-fahrenheit.de