Privacyverklaring

Privacyverklaring

§1 Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

(1) Hieronder informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van de website van superrollo Hausautomatisierung GmbH (hierna "superrollo"). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die op u persoonlijk betrekking kunnen hebben, bijv. naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

(2) Verantwoordelijke volgens artikel 4, lid 7 van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is

DELTA DORE RADEMACHER GmbH
Buschkamp 7
46414 Rhede, Duitsland

E-mail: info@superrollo-online.de
Tel.: +49 2872 / 933 - 0
Fax: +49 2872 / 933 – 251

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op:

SILA Consulting GmbH
Dhr. Lukas Fischer
Weseler Str. 9
46325 Borken, Duitsland
Tel.: +49 2861 80847 700
info@sila-consulting.de

(3) Wanneer u contact opneemt met superrollo via e-mail of via een contactformulier, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, eventueel uw naam en uw telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. We verwijderen de gegevens die in dit verband ontstaan nadat de opslag niet meer nodig is, of we beperken de verwerking als er een wettelijke bewaarplicht bestaat.

(4) Als we voor afzonderlijke functies van ons aanbod gecontracteerde serviceproviders gebruiken of als we uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, zullen we u hieronder uitvoerig informeren over de respectieve processen. Ook vermelden we de gespecificeerde criteria voor de bewaartermijn.

§2 Uw rechten

(1) U hebt jegens ons de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • • recht op informatie,
 • • recht op rectificatie of wissing,
 • • recht op beperking van de verwerking,
 • • recht om bezwaar te maken tegen verwerking,
 • • recht op overdraagbaarheid van gegevens.

(2) U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. U kunt hiervoor contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van onze maatschappelijke zetel. U vindt het adres op de volgende link op internet: www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

A. Verzameling als onderdeel van onze website

§3 Verzameling van persoonsgegevens wanneer u onze website bezoekt

(1) Als u de website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser naar onze server verzendt. Als u onze website wilt bezoeken, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te tonen en om stabiliteit en veiligheid te garanderen (rechtsgrond is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f) van de AVG):

 • • IP-adres
  • Datum en tijd van de aanvraag
  • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
  • Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
  • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
  • telkens overgedragen hoeveelheid gegevens
  • Website waar het verzoek vandaan komt
  • Browser
  • Besturingssysteem en zijn interface
  • Taal en versie van de browsersoftware.

Deze gegevens worden pas automatisch verwijderd na het verlaten van de website.

(2) Gebruik van cookies:

(a) Op onze websites gebruiken we cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die aan de door u gebruikte browser worden toegewezen en door middel van een karakteristieke reeks tekens op uw harde schijf worden opgeslagen en waardoor bepaalde informatie naar de plaats stroomt die de cookie bepaalt. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen naar uw computer overbrengen en kunnen daarom geen schade aanrichten. Ze dienen om het internetaanbod gebruikersvriendelijker en effectiever te maken, d.w.z. aangenamer voor u.

(b) Cookies kunnen gegevens bevatten waarmee het gebruikte apparaat kan worden herkend. In sommige gevallen bevatten cookies alleen informatie over bepaalde instellingen die niet aan een persoon kunnen worden gerelateerd. Cookies kunnen een gebruiker echter niet rechtstreeks identificeren.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen sessiecookies, die worden verwijderd zodra u uw browser sluit, en permanente cookies, die buiten de individuele sessie worden opgeslagen. Met betrekking tot hun functie wordt wederom onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten cookies:

• Technische cookies: deze zijn absoluut noodzakelijk om door de website te navigeren, basisfuncties te gebruiken en de veiligheid van de website te garanderen; ze verzamelen geen informatie over u voor marketingdoeleinden en slaan ook niet op welke websites u hebt bezocht;
• Prestatiecookies: deze verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt, welke pagina's u bezoekt en bv. of er fouten zijn in het gebruik van de website; ze verzamelen geen informatie die u zou kunnen identificeren – alle verzamelde informatie is anoniem en wordt alleen gebruikt om onze website te verbeteren en om erachter te komen wat onze gebruikers interesseert;
• Advertentiecookies, gerichte cookies: deze dienen om de websitegebruiker op de website gebaseerde advertenties of aanbiedingen van derden aan te bieden en de effectiviteit van deze aanbiedingen te meten; advertentie- en gerichte cookies worden maximaal 13 maanden bewaard;
• Deelcookies: deze dienen om de interactiviteit van onze website met andere diensten (bijv. sociale netwerken) te verbeteren; deelcookies worden maximaal 13 maanden bewaard.

(c) Elk gebruik van cookies dat technisch niet noodzakelijk is, is gegevensverwerking die alleen met uw uitdrukkelijke en actieve toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, onder a) van de AVG is toegestaan. Dit geldt met name voor het gebruik van advertentie-, gerichte of deelcookies. Bovendien geven we uw persoonlijke gegevens die door cookies worden verwerkt alleen door aan derden als u in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, onder a) van de AVG hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

§4 Verdere functies en aanbiedingen op onze website

(1) Naast het puur informatieve gebruik van onze website, bieden wij verschillende diensten aan waarvan u bij interesse gebruik kunt maken. Om dit te doen, moet u meestal verdere persoonsgegevens verstrekken die we gebruiken om de betreffende service te verlenen en waarvoor de bovengenoemde gegevensverwerkingsprincipes van toepassing zijn.

(2) In sommige gevallen maken we gebruik van externe serviceproviders om uw gegevens te verwerken. Deze zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en aangeworven, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd.

(3) Bovendien kunnen we uw persoonsgegevens doorgeven aan derden als we samen met partners deelname aan campagnes, wedstrijden, contracten of soortgelijke diensten aanbieden. Meer informatie hierover krijgt u bij het verstrekken van uw persoonsgegevens of hieronder in de omschrijving van het aanbod.

(4) Indien onze dienstverleners of partners gevestigd zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zullen wij u in de beschrijving van het aanbod informeren over de gevolgen hiervan.

§5 Servicecenter, ZenDesk

(1) Voor de afwikkeling van service-, ondersteunings- en/of hulpverzoeken en voor de werking van superrollo gebruiken wij het systeem van de firma Zendesk Inc., 1019 Market Street San Francisco, CA 94103 USA ("Zendesk"). We gebruiken Zendesk om uw vragen snel en efficiënt te verwerken. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG.

(2) We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (Data Processing Agreement, DPA) gesloten met Zendesk. Als gevolg hiervan is Zendesk verplicht om de gebruikersgegevens van onze klanten alleen te gebruiken in het kader van EU-gegevensbeschermingsnormen voor het verwerken van vragen en deze niet door te geven aan derden. Hierbij zijn we EU-standaardcontractbepalingen overeengekomen, die zijn aangevuld in overeenstemming met de huidige vereisten van de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming. Dit zorgt ervoor dat een gegevensbeschermingsniveau dat overeenkomt met de AVG ook bij een gegevensoverdracht naar de VS wordt gegarandeerd.

(3) U kunt de verklaring inzake gegevensbescherming van Zendesk op www.zendesk.de/COMPANY/CUSTOMERS-PARTNERS/PRIVACY-POLICY/ inzien.

 

§6 Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens of uw toestemming voor de verwerking intrekken

(1) Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, dan kunt u deze op elk moment intrekken. Een dergelijke intrekking heeft gevolgen voor de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens nadat u deze aan ons hebt verstrekt.

(2) Als we de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op een afweging van belangen, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is met name het geval als de verwerking niet vereist is om een contract met u uit te voeren, wat we in de volgende beschrijving van de functies zullen uiteenzetten. Bij het uitoefenen van een dergelijk bezwaar vragen wij u om uit te leggen waarom wij uw persoonsgegevens niet zouden mogen verwerken zoals wij hebben gedaan. In het geval van uw gerechtvaardigd bezwaar zullen wij de situatie onderzoeken en de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen of u wijzen op onze dwingende gerechtvaardigde redenen op grond waarvan wij de verwerking voortzetten.

(3) Natuurlijk kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclame- en gegevensanalysedoeleinden. U kunt uw bezwaar tegen reclame aan ons kenbaar maken via de volgende contactgegevens:

superrollo Hausautomatisierung GmbH
Buschkamp 7
46414 Rhede/Westfalen, Duitsland
info@superrollo-online.de
Tel.: +49 (0)2872 / 933 - 0
Fax: +49 (0)2872 / 933 – 251

§7 Web Analytics

1. Gebruik van Google Analytics

(1) Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zgn. "Cookies", tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De via de cookie verkregen informatie over het gebruik van deze website wordt in de regel verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en de website-exploitant andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik.

(2) Het in het kader van Google Analytics door uw browser verstuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

(3) U kunt het opslaan van de cookies voorkomen, door dit in te stellen met uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval soms niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien registratie van de door de cookie geproduceerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browser-invoegtoepassing te downloaden en te installeren die onder de volgende link beschikbaar is: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

(4) Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp ()". Hierdoor worden IP-adressen in verkorte vorm verder verwerkt, zodat persoonlijke verwijzingen kunnen worden uitgesloten. Als de over u verzamelde gegevens kunnen worden gekoppeld aan een persoon, wordt deze onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonlijke gegevens onmiddellijk verwijderd.

(5) We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. De verkregen statistieken kunnen we gebruiken om ons aanbod te verbeteren en voor u als gebruiker interessanter te maken. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonlijke gegevens naar de VS worden overgedragen, zijn we EU-standaardcontractbepalingen met Google overeengekomen, die zijn aangevuld in overeenstemming met de huidige vereisten van de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming. Dit zorgt ervoor dat een gegevensbeschermingsniveau dat overeenkomt met de AVG ook bij een gegevensoverdracht naar de VS wordt gegarandeerd.

(6) Informatie van derden: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, fax: +353 (1) 436 1001. Gebruikersvoorwaarden: www.google.com/analytics/terms/de.html, overzicht van gegevensbescherming: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, evenals de verklaring inzake gegevensbescherming: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

§8 Gegevensbeveiliging

(1) We hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om ongewenste toegang tot uw gegevens te voorkomen. We hebben onze medewerkers verplicht om vertrouwelijk en zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Daarnaast zijn alle dienstverleners door ons gecontroleerd. We gebruiken de wijdverbreide SSL-methode (Secure Socket Layer) in combinatie met het hoogste coderingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund wanneer u onze website bezoekt. Dit is in de regel een 256-bits codering. Als uw browser geen 256-bits codering ondersteunt, gebruiken we in plaats daarvan 128-bits v3-technologie. U kunt zien of een individuele pagina van onze website in gecodeerde vorm wordt verzonden door de afbeelding van de gesloten sleutel of het slotsymbool in de onderste statusbalk van uw browser.

(2) We gebruiken ook passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen ongeoorloofde toegang door derden. Onze beveiligingsmaatregelen worden overeenkomstig de technologische ontwikkeling voortdurend verbeterd.